ÚVOD

Agentura PATRONKA vznikla jako sdružení několika osob za účelem společné činnosti – vzdělávání v oblasti pěstounské péče.  

Lektorský tým zahrnuje v současné době odborníky s dlouholetou praxí zejména v oboru práva, pedagogiky, psychologie, sociálně-právní ochrany dětí, sociálních služeb,  zdravotnictví, školství a IT. Také osoby, které mají osobní zkušenost k dané problematice.

V daných oblastech jsme schopni nabídnout celou řadu témat spojené s problematikou dětí a náhradních rodin. Vzdělávání realizujeme po dohodě, přizpůsobujeme požadavkům organizací nebo nabízíme vlastní vzdělávání, na které se mohou přihlásit zájemci o dané téma.

Realizujeme jednodenní i vícedenní školení zaměřené na jedno téma nebo propojujeme několik oblastí za účastí více lektorů.  

Zároveň se orientujeme na víkendová školení pěstounských rodin. Školení, která je nutno ze strany pečujících osob splnit v rámci zvyšování si kvalifikace, organizujeme v rámci Moravskoslezského kraje, Zlínského kraje, Olomouckého kraje, Jihomoravského kraje a Vysočiny, ale jsme schopni zajistit i mimo tuto oblast.  Předností naší vzdělávací agentury je individuální přístup jak ve vztahu ke klientovi, tak při tvorbě jednotlivých školení. V případě zájmu je možno poskytnout kontakty, na kterých je možno si vyžádat reference k naší práci.